ZEYİLNAME 2: Kemal Aksay Cad. Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

ZEYİLNAME 2: Kemal Aksay Cad. Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

ZEYİLNAME 2

Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesiİhalesi

Kanalizasyon İşleri ile ilgili değişiklikler aşağıdaki gibidir.

2a-Kanalizasyon Özel Teknik Şartnamesi 9. Madde b) fıkrası’na aşağıdaki ilave yapılmıştır.

9.b.iii Projemizde borunun akarkodu 4.0 metre  altında olan derinliklerde, Korige veya PVC Boru kullanılabilir. 

2b- Kazı-Dolgu-Asfaltlama Özel Teknik Şartnamesi 14. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 14. Asfalt kaplamadan önce. Kazı esnasında hasar gören komşu asfalt- asphalt kesm emakinesi ile düzgün bir şekilde kesilecek ve önceden astarlanmış olan mekanik yüzey, komşu asfaltın 8cm. Altına kadar kazılıp tesviye edilecek, iyice sulanacak ve el silindiri veya kompaktör veya havalı hammer ile iyice sıkıştırılacak ve en üstte düzgün bir yüzey elde edilecektir.