ZEYİLNAME 2: Şht. Ecvet Yusuf Cad. Altyapı ve Düzenleme İhalesi

ZEYİLNAME 2: Şht. Ecvet Yusuf Cad. Altyapı ve Düzenleme İhalesi

ZEYİLNAME 2

Şht. Evcet Yusuf CaddesiAltyapıveDüzenlemeProjesiİhalesi

 1.4-Özel İdariŞartname,6. madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

  • İNŞAAT SÜRESİ

Yapım İşinin süresi 300 (Üçyüz) takvim günüdür. İşin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil olacak şekilde başlar ve yukarıda belirtilen takvim gününün sonunda biter.Takvim günü, hafta sonları ile resmi tatil günleri dahil olmak üzere gece saat 24:00’den ertesi gece saat 24:00’e kadar olan zaman dilimini anlatır.

 Kanalizasyon İşleri ile ilgili değişiklikler aşağıdaki gibidir.

2a-Kanalizasyon ÖzelTeknik Şartnamesi 9. maddeb) fıkrası’na aşağıdaki ilave yapılmıştır.

9.b.iii Projemizde borunun akarkodu 4.0 metre  altında olan derinliklerde, Korige veya PVC Boru kullanılabilir.

2b-Kazı-Dolgu-Asfaltlama Özel Teknik Şartnamesi 14.maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

  1. Asfalt kaplamadan önce. kazı esnasında hasar gören komşu asfalt- asfalt kesme makinesi  ile düzgün bir şekilde kesilecek ve önceden astarlanmış olan mekanik yüzey, komşu asfaltın 8cm. altına kadar kazılıp tesviye edilecek, iyice sulanacak ve el silindiri veya kompaktör veya havalı hammer ile iyice sıkıştırılacak ve en üstte düzgün bir yüzey elde edilecektir.