Zeyilname: 2021 Lefkoşa Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

Zeyilname: 2021 Lefkoşa Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

27 Nisan 2021 Salı saat 14:00 de teklif kabulunün son bulacağı 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği ihalesi İşleri‘nin teklif verme süresi 06 Mayıs 2021 Perşembe saat 14:00 a kadar uzatılmıştır.

İhalenin Genel Şartnamesinin,

Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi Keşif Bedeli : 450,000.00 TL + KDV

şeklinde olan 2.c) maddesi;

Teklif-1: Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi Keşif Bedeli:450,000.00 TL + KDV (Atıkların Yüklenici tarafından kaldırılması halinde)

Teklif-2: Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi Keşif Bedeli : 350,000.00 TL + KDV (Atıkların Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kaldırılması halinde)

şeklinde,

İhalenin Teknik Şartnamesinin,

Temizlik işlerinden çıkan tüm atıklar Yüklenici tarafından en geç bir takvim günü içerisinde kaldırılacaktır.

şeklinde olan 1.3.B. maddesi;

Temizlik işlerinden çıkan tüm atıklar,

Teklif -1 için Yüklenici tarafından en geç bir takvim günü içerisinde kaldırılacaktır.

Teklif-2 için LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından kaldırılacaktır.

şeklinde,

değiştirilmiştir.