Zeyilname 3 : 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

Zeyilname 3 : 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

Genel Şartname’nin 9. k) ve j) maddeleri aşağıdaki şeklilde deiğiştirilmiştir.

k) Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri güncel yatırılmış, çalışma izinli, Şirket bünyesinde bulunan personel listesini gösteren belge beyanı

j) Yapılacak işte kullanılması zorunlu iş aracının Şirkete veya şahsa ait koçan beyanı H��,