ZEYİLNAME 3: Kemal Aksay Cad Altyapı ve Düzenleme Proje İhalesi

ZEYİLNAME 3: Kemal Aksay Cad Altyapı ve Düzenleme Proje İhalesi

2A_Kanalizasyon İşleri ,Özel Teknik Şartnamesi, 14. Maddenin a bendi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

a-)Müteahhit teklifde vermiş olduğu  birim fiyat listesi dışında (Malzemelerin döviz kuru artışı, Ekstra işçilik giderleri,Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik açısından malzeme temini için )artış talep edemeyecektir.

2C_Kaldırım-Yağmur suyu, Kaldırım ve yağmur suyu İşleriTeknik Şartnamesi, 4. Madde iii. bendinin son fıkrası aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

  • Kontrollüğün göstereceği yerlerde 70x70cm ebatlarında 5cmx10mm lamadan 2cm ara ile diagonal olarak argon kaynağı ile hazırlanmış ızgaralar kullanılacaktır.Izgara çerçevesi için 6cm’lik köşebent kullanılacaktır.