ZEYİLNAME 3: Şht. Evcet Yusuf Cad Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

ZEYİLNAME 3: Şht. Evcet Yusuf Cad Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

2A_Kanalizasyon İşleri ,Özel Teknik Şartnamesi, 14. Maddenin a bendi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

a-)Müteahhit teklifde vermiş olduğu  birim fiyat listesi dışında (Malzemelerin döviz kuru artışı, Ekstra işçilik giderleri,Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik açısından malzeme temini için )artış talep edemeyecektir.

4_Sunulacak İhale Dosyası İçeriği, 4.5.2-KANALİZASYON METRAJ FORMU’nda  Köprü Geçişi Metrajı ek’teki gibi düzeltilmiştir.

  1. Madde; Kalıp İşçiliği, Birim m2olmuştur,
  2. Madde;200 mm pvc Boru alımı ve yerleşimi : 40 metre olmuştur.

2C_Yağmur Suyu İşleri , Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri Teknik Şartnamesi, 4. Madde iii. bendinin son fıkrası aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

  • Kontrollüğün göstereceği yerlerde 70x70cm ebatlarında 5cmx10mm lamadan 2cm ara ile diagonal olarak argon kaynağı ilehazırlanmış ızgaralar kullanılacaktır.Izgara çerçevesi için 6cm’lik köşebent kullanılacaktır.

2F_Köprü Genişletme İşleri, köprü korkuluğu ile ilgili şartname ve detaylar ekte verilmiştir.

KÖPRÜ KORKULUK YAPIMI

  • Yürüyüş Yollarına ek’te verilen projede belirtilen ebatlarda siyah 10 mm kalınlığında DKP saç dan korkuluklar yapılacaktır. Korkuluk direkleri Lazer kesimle projede verilen ölçülere göre kesilecektir. Kesilen direkler üzerine Projede belirtilen ebatlarda örgülü halat boşlukları açılacaktır(4 sıra).
  • Korkulukların IPE 160 kirişlerine tutturulması için 5 cm X10 cm ebatlarında DKP 10 mm lik saç dan Taban levhası yapılacaktır. Yürüyüş yolu korkuluk dikmeleri IPE 160 kiriş üzerlerine gelecek şekilde 150cm ara ile monte edilecektir.Taban levhaları IPE 160 üzerine projede belirtildiği gibi M16 bulonları ile tutturulacaktır.
  • IPE’ler üzerine tutturulan taban levhalarının üzerine dikmeler 4mm lik kaynak ile terazisinde ve şakülünde  monte edilecektir.
  • Dikmeler monte edilmeden önce tüm pas ve pisliklerden iyice temizlenmiş olacaktır.
  • Korkuluk dikmeleri eloktrastatik boya ile RAL renkleri ile boyanacaktır.
  • Dikmelerin montesi tamalandıktan sonra , Dikmeler üzerindeki projede belirtilen boşluklardan 20mm kalınlığında örgülü halatlar ile dikmeler birbirlerine bağlancaktır.Örgülü halatların gergisini sağlamak için son dikmelerde gerdirme apartları kullanılacaktır.