ZEYİLNAME: Açık Hava Alanlarının Kiralanması İhalesi

ZEYİLNAME: Açık Hava Alanlarının Kiralanması İhalesi

Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi’nin kapanış tarihi 20 Haziran 2019 Perşembe saat 14:00 olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Teknik ve İdari Şartname’nin 11. maddesinde talep edilen 2016-2017-2018 dönemine ait genel faaliyetlerin Ciro miktarlarını gösteren belgelerin Gelir ve Vergi Dairesi’nden mühürlü olması gerekmektedir.