Zeyilname : Bedreddin Demirel Caddesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Asfalt Yama İşleri İhalesi

Zeyilname : Bedreddin Demirel Caddesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi Asfalt Yama İşleri İhalesi

Genel Şartname de bulunan;

Malzeme (Asfalt): İş Deneyimi alt kriterinin içerisinde % 100’lük ağırlığa sahiptir. Bu ihalede 1,830 ton asfalt işi yaptığını iş bitirme belgesinde sunan her Katılımcıya tam puan verilir. İş bitirme belgesi sunmayan Katılımcı puan almaz. Bu ihalede 1,830 ton asfalt işine tam puan verilir. Bu işin %60’ı olan 1,098 ton’dan daha az iş yapmış olan hiç puan almaz ve % 60 ile %100 (1,098 ton ile 1,830 ton) arası iş yapmış olan Katılımcıya orantılı olarak puan verilir. Şeklinde olan 31.6.1.1. Maddesi ;

Malzeme (Asfalt): İş Deneyimi alt kriterinin içerisinde % 100’lük ağırlığa sahiptir. Bu ihalede 1,830 ton asfalt işi yaptığını tek bir adet iş bitirme belgesinde sunan her Katılımcıya tam puan verilir. İş bitirme belgesi sunmayan Katılımcı puan almaz. Bu ihalede 1,830 ton asfalt işine tam puan verilir. Bu işin %60’ı olan 1,098 ton’dan daha az iş yapmış olan hiç puan almaz ve % 60 ile %100 (1,098 ton ile 1,830 ton) arası iş yapmış olan Katılımcıya orantılı olarak puan verilir. Şeklinde değiştirilmiştir.