ZEYİLNAME: Dereboyu Otopark Yapımı ve Yeşil Alan Düzenleme İşleri İhalesi

ZEYİLNAME: Dereboyu Otopark Yapımı ve Yeşil Alan Düzenleme İşleri İhalesi

İhale kapsamında ‘Teknik Şartname’de eksik olan maddeler ekte verilmiştir.
1- Hendek Kazı İşleri
2- Yağmur Suyu Drenaj Hattı Döşemesi
3- Dolgu Malzemesi
4- Temizleme Bacası ve Rogar Yapımı
1. HENDEK KAZI İŞLERİ:
a) Kazı yapılacak güzergahlarda mevcut yeraltı servislerini önceden bulunup herhangi bir zarara neden olmamak için araştırma kazıları yapılacaktır.
b) Kazıya başlamadan önce müteahhit, Elektrik Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Su ve Kanalizasyon Şubeleri ile temas edip, kazı bölgelerinde yeraltı hatları olup olmadığı tesbit edilip, gerekli önlemler alınacak ve bu hatlara zarar verilmeyecektir. Söz konusu hatlarda meydana gelecek hasar, müteahhit tarafından karşılanacaktır.
c) Kazıdan çıkacak olan toprak, beton, asfalt, moloz ve benzeri malzeme şantiye alanından derhal uzaklaştırılacak ve Belediye’nin göstereceği yerlere dökülecektir.
d) Hendek kazıldıktan sonra boştaki malzeme alınacak ve taban usulünde sıkıştırılacaktır.
e) Hendek tabanı zeminin olumsuz koşullarından dolayı( yeraltı su seviyesinin yüksek oluşu ve/veyai güzergahta yeraltı servis hatlarının oluşu), fazla kazılmasını gerektiren durumlarda kontrolluk onayı alındıktan sonra kazı yapılacaktır.
f) Kontrolluğun bilgisi dışında, hendek tabanı onaylanan derinlikten fazla kazılması halinde, müteahhit hendeği istenilen derinliğe göre usulünde dolduracak ve ek ücret talep etmeyecektir.
g) Kazılacak hendek uzunluğu kontrollük tarafından belirlenecektir. Kontrollüğün bilgisi haricinde yapılan kazılar, kontrollüğün isteği doğrultusunda ivedilikle geri kapatılacak ve müteahhit herhangi ek ücret talep etmeyecektir.
h) Hendek içinde taşlara, kayalara müsaade edilmeyecek ve bunlar alınarak yerleri granüller yatak malzemesi ile doldurulup sıkıştırılacaktır.
i) Yapılacak drenaj hattı kazılarında,aksi kontrolluk tarafından belirtilmediği takdirde , Ø500 büz için; 90cm genişliğinde hendek açılacaktır.
2) YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI DÖŞENMESİ:
i) Büz Döşenmesi:
a) Büzler, kontrolluğun belirleyeceği şekilde, Ø500mm büz olarak döşenebilecektir.
b) Ø500’lik büzler 62cm dış çapında olacak ve BS16 brüt beton olarak imal edilecektir.
c) Çatlak yüzlü ve köşeleri kırılmış büzler kullanılmayacaktır.
d) Büzler yerlerine usulünde ve itina ile döşenecektir. Büzlerin içlerine taş, toprak parçalarının girmemesi sağlanacaktır.