Zeyilname : Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesi

Zeyilname : Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesi

Genel Şartname’nin

2. İhale Konusu İş Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesine İlişkin Bilgiler

2.1.İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler;

c) Keşif Bedeli : 60,000.00 TL + KDV maddesi,

Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesi

2.1.İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler;

c) Keşif Bedeli : 75,000.00 TL + KDV olacak şekilde değiştirilmiştir.