ZEYİLNAME: Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhalesi

ZEYİLNAME: Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhalesi

Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhale Genel Şartnamesi’ nde  aşağıdaki husus değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

  • Genel Şartnamenin 10.maddesi “Bu İhalede katalog ve/veya broşür,tanıtım materyali istenmektedir ”  ibaresi “Bu İhalede katalog ve/veya broşür,tanıtım materyali istenmemektedir.olarak değiştirilir.