Zeyilname : İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

Zeyilname : İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

İdari Şartnamenin

ÖDEME ŞARTLARI:

MADDE  10:

Ödeme şekli, iş makinesi ve/veya iş aracı , teslim süresini takip eden aydan başlayarak 6 ( Altı ) eşit taksitte,  ödeme yapılacak olan günün STG (ingiliz sterlini) karşılığı TL (Türk lirası) olarak ödenecektir. İdare 6 ay içerisinde ( Ödeme yapılacak günkü STG  ( ingiliz sterlini ) kur üzerinden türk lirası olarak ) toplam bedeli peşin olarak ödeme hakkına sahiptir. Ancak ,ödeme yapılacak ay ve/veya aylarda STG ( ingiliz Sterlini ) kuru 16,00 TL ( On Altı Lira ) üzerine çıkarsa sterlin kuru 16.00 TL üzerinden hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Şeklinde olan 10. Maddesi ;

MADDE  10:

Ödeme şekli, iş makinesi ve/veya iş aracı , teslim süresini takip eden aydan başlayarak 6 ( Altı ) eşit taksitte,  ödeme yapılacak olan günün STG (ingiliz sterlini) karşılığı TL (Türk lirası) olarak ödenecektir. İdare 6 ay içerisinde ( Ödeme yapılacak günkü STG  ( ingiliz sterlini ) kur üzerinden türk lirası olarak ) toplam bedeli peşin olarak ödeme hakkına sahiptir. Ancak ,ödeme yapılacak ay ve/veya aylarda STG ( ingiliz Sterlini ) kuru 20.00 TL ( Yirmi Türk Lirası ) üzerine çıkarsa sterlin kuru 20.00 TL üzerinden hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Şeklinde değiştirlimiştir.