ZEYİLNAME: K.Kaymaklı III. Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

ZEYİLNAME: K.Kaymaklı III. Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

İhale duyurusu 2. maddesi

2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ,2., 3. ve 4. sınıf Teknik İşler Sınıf belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

şeklinde düzeltilmiştir.