Zeyilname: Kadın Sığınma Evi Projesi İhalesi

Zeyilname: Kadın Sığınma Evi Projesi İhalesi

  1. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Kadın Sığınma Evi) İhale dosyasında bulunan 3.1 BetonarmeŞartnamesi,  Sayfa 5, Madde 9: Kalıp ve İskele İşleri birinci paragraf iptal edilmiştir.(Betonarme işlerin tamamında Çelik Kalıp (Endüstriyel Kalıp) kullanılması esastır. İdare ve kontrollüğün izni ve yazılı talimatı ile diğer cins kalıplar kullanılabilir. Bu şartname, endüstriyel kalıp, muhtelif ahşap kalıplar, hususi rendeli kalıp, saç kalıp ve diğer kalıplar ile bu kalıplara ait iskelelere ve iskeleler gibi yardımcı imalatın şartlarını kapsar.)
  • Trafodan binaya döşenecek ana besleme kablosu (feeder);  bina yapım aşamasında Kıb-tek’den günün koşullarına göre alınacak son görüş doğrultusunda yeniden ihale edilecektir. Bu durumda bina ana beslemesi ihaleye dahil edilmemiştir.

Buna bağlı olarak ihale dosyasında sunulan elektrik şartnamesi ve metraj listesi dikkate alınmayacaktır. Ekte verilen şartname ve metraj listesi dikkate alınacaktır.

  • Yapılan düzenlemeden sonra keşif miktarı 3,701,619.00 TL olarak değişmiştir.

Ekler:

1.Elektrik Şartname                  

2. Elektrik Metraj Listesi

NOT: Ekler ihale dosyası alanlara email yoluyla gönderilecektir.