Zeyilname: Kızılbaş Parkı Büfe Yeri Kiralama İhalesi

Zeyilname: Kızılbaş Parkı Büfe Yeri Kiralama İhalesi

İhale Genel Şartnamesi

8. İhale Katılım Şartı olan ve Teklifin Esasını oluşturan Belgeler.

d) İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi: 2022 yılında düzenlenmiş teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgedir.

  • Teklif verecek olan Gerçek kişi ise, 2022 yılına ait, tasdik memuru  tarafından onaylanmış imza beyannamesi,
  • Teklifi verecek olan Tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin direktörü ve/veya direktörlerinin, 2022 yılına ait, tasdik memuru tarafından onaylanmış imza sirküleri,

e) Yetki Beyannamesi: Tüzel veya Gerçek kişiyi temsilen “Yetkili” sıfatıyla ihaleye katılma halinde, yetkili adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 2022 yılına ait noter onaylı yetki beyannamesi,

17. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi

17.1 Teklifte geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. Taban kira teklifinden düşük teklifler dikkate alınmayacaktır.

şeklinde düzeltilmiştir