ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Zeyilname No: 1

LTB Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Projesi İhale kapsamında aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

1-      Genel Şartname’nin 4.1 (f) bendindeki İhale ile ilgili son soru sorma tarihi ve saati “26 Eylül 2017 mesai sonuna kadar” şeklinde değiştirilir.

2-      Genel Şartname’nin 4.4 maddesindeki  “İhale makamı tarafından 28/09/2017 tarihinde saat 11:00’da Yer Gösterimi yapılacaktır” ibaresi “İhale makamı tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00’da Yer Gösterimi yapılacaktır” şeklinde değiştirilir.