Zeyilname: Lefkoşa Türk Belediyesine ait Değerlerin Korunması Amacı ile Yangın ve Kaza Sigortası ile Third-Party ve Kasko Sigorta Hızmeti Alınması Hakkında 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 Devresi için Sigortalanması İhalesi

Zeyilname: Lefkoşa Türk Belediyesine ait Değerlerin Korunması Amacı ile Yangın ve Kaza Sigortası ile Third-Party ve Kasko Sigorta Hızmeti Alınması Hakkında 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 Devresi için Sigortalanması İhalesi

Genel Şartnamede Belirtilen;

Madde 20.1 : İstekliler,yangın ve kaza sigortası için tekliflerini, birim fiyat, toplam fiyat ve genel toplam fiyat bedeli olarak , örnek poliçeler üzerinden vereceklerdir. Maddesi;

Madde 20.1 : İstekliler,yangın ve kaza sigortası için tekliflerini, birim fiyat, toplam fiyat ve genel toplam fiyat bedeli olarak , 31 Mart 2018-31 Mart 2019 tarihlerini kapsaycak şekilde örnek poliçeler üzerinden vereceklerdir.

Şeklinde değiştirilmiştir.