Zeyilname: Merkez Lefkoşa Temizliği İçin Hizmet Alım İhalesi

Zeyilname: Merkez Lefkoşa Temizliği İçin Hizmet Alım İhalesi

İhale İdari Şartnamesi

Madde 7: Yükümlülükler ve Müeyyideler

  • Temizlik malzemesi tedariki yükleniciye ait olacaktır.

Maddesi eklenmiştir.