ZEYİLNAME: Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

ZEYİLNAME: Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi:

  • İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca ihale 24 Ekim 2017 Salı günü saat 14:00’e kadar uzatılmıştır.
  • 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası 70. madde fıkrası uyarınca;

“2- Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, ihale makamları ve ihale katılımcılarının süreye tabi ve ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.”

  • İhale için dosya alan katılımcıların tekrardan ihale dosyası almasına gerek yoktur.