Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

1- Genel Şartname’nin 24.1 ve 24.2. maddeleri kaldırılmıştır.

2- Teknik Şartname’de madde 6, HACCP başvurusu;

“Mezbaha HACCP kuralları çerçevesinde işletilecektir. Sertifakasyon (HACCP veya ISO 22000) başvurusunun işletmeyi devraldığı ilk 4 ay içerisinde yapılıp ilk 18 ay içerisinde sertifika alınması  gerekmektedir. HACCP sorumlusu İşletmecinin belirleyeceği kişi olacaktır. Söz konusu tarihten sonra sertifikasyonun alınamaması mezbahının yapısal sorunlardan kaynaklanmadığı durumlarda sertfikasyonun alınmadığı her ay için bir asgari ücret ceza uygulanır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

3- Teknik Şartname’de madde 7;

“Hayvanlar kesim salonuna girdiği andan itibaren veteriner hekimin gözetiminde ve direktifleri doğrultusunda kesimi yapılacak. Kesim sonrası veteriner hekim muayenesi ön dinlendirmeden önce olacaktır. Kesimi yapılan hayvan ise bekletilmeden ön dinlendirme buzluğuna alınıp burada öndinlendirme süresini tamamlayıp, ardından da soğuk odalara ( 0 – +3c )  alınıp 4 saatten az olmayacak şekilde 7 güne kadar  saklanması sağlanabilmelidir”.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4- Teknik Şartname’de madde 8;

Dinlenmiş karkasların mezbahadan çıkışı,  devamında karkasların araçlardan kasaplara indirilmesi sırasında yükleme / İndirme görevini yapacak personelin beyaz, tek kullanımlık tulumlar veya hijenik olması koşulu ile beyaz kasap önlüğü giymesi zorunludur. Nakil öncesi mezbahadan çıkacak karkasların tümü beyaz file ile kaplanmış olmalıdır. Söz konusu karkas filelerinin KKTC’e tedariğinde yaşanan sorunlardan kaynaklı olması durumunda bu husus dikkate alınmayacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5- İdari Şartname’de madde 10;

Bu maddedeki tüm tarihler kontrol edilmeli. Şu an da sigortalama sorumluluğu kiracı yükleniciye’e aittir.

Şeklinde değiştirilmiştir.