Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

İhale Değerlendirme Komisyonu’nun aldığı karar ile ihale için son teklif verme tarihi 10 Ağustos 2020 Pazartesi saat 12:00 olmuştur.