Zeyilname: Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi

Zeyilname: Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi

Taşkınköy Mevkiinde Bulunan Menholden Organize Sanayi Bölgesine Takviye İçme Suyu Sağlanması İçin Bağlantı Projesi İhalesi Çizim No 1, Çizim No 1.1’de aşağıdaki husus değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

1- Çizim No 1 ve Çizim No 1.1’de  “Ø355 mm HDPE Boru(Mevcut) ibaresi ‘’Ø315 mm HDPE Boru(Mevcut)olarak değiştirilir.