Zeyilname : Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi

Zeyilname : Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi

İhale’nin Genel ve İdari Şartnamesi ayrıca Sözleşme örneğinde düzeltmeler yapılmıştır. Şartname satın alacak olanlar bu değişiklikleri Zeyilname kısmında görebileceklerdir.