Zeyilname: Sanallaştırma Projesi İhalesi

Zeyilname: Sanallaştırma Projesi İhalesi

İhale İdari Şartnamesi’nin 9.2. maddesi ve sözleşme taslağının 12.2. maddesinde geçen “Dolar kurunun döviz kurlarında yaşanacak artışla 10,5 TL’yi (On Türk Lirası Elli Kuruş) geçmesi durumunda kur’un 10,5 TL’ye sabitleneceğini kabul eder.” ibaresi ihaleden kaldırılmıştır.

Ayrıca İdari Şartname’nin 15.3. maddesi

15.3. İhaleye katılan istekli, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.