Zeyilname: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

Zeyilname: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

İhalenin Teknik Şartnamesi’nde Değişikliği yapılmış maddeler aşağıda belirtilen şekilde  değiştirilmiştir.

7.1.2 : Aracın azami yüklü ağırlığı en az 12 (on iki) ton kapasiteli olacaktır.

7.2.3 : Motor; en az 4 (dört) silindirli olacaktır.

7.2.7 : Motor; silindir hacmi en az 4.400 (dört bin dört yüz) cc olacak, minimum motor gücü 185 (yüz seksen beş) HP olacak ve en az 680 (altı yüz seksen) Nm tork üretecektir. Bu hususun sağlandığının tespiti için, motor üreticisi firmadan alınan üretim esnasında yapılan kalite kontrol ve test sonuçları veya raporları veya üretici firma tarafından verilen motor gücünü gösteren belge/belgeler, yüklenici tarafından onaylanarak (imzalı ve kaşeli) muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verilecektir.

7.4.3.1 : En az 6 (altı) ileri vitesli

7.7.3.1 : Ön aks teknik kapasitesi 4.450 (dört bin dört yüz elli) kg’dan az olmayacaktır.

7.7.3.2 : Arka aks teknik kapasitesi 8.470 (sekiz bin dört yüz yetmiş) kg’dan az olmayacaktır.

7.7.5 : Araç dingil mesafesi orijinal fabrika çıkışı olarak en az 3.200 (üç bin iki yüz) mm olacaktır. Dingil mesafesi ile ilgili tadilat kesinlikle yapılmayacaktır.

7.8.2 : Lastikler; 6 (altı) adet iç lastiksiz (tubeless), 245/70R/17,5 veya 265/70R/17,5 ölçülerinde hizmet tipine uygun olacaktır.