Zeyilname : TERMİNAL BÖLGESİ YENİLEME VE İYİLEŞTİRME AMAÇLI KENTSEL TASARIM PROJESİ İHALESİ

Zeyilname : TERMİNAL BÖLGESİ YENİLEME VE İYİLEŞTİRME AMAÇLI KENTSEL TASARIM PROJESİ İHALESİ

İhale Kapanış tarihi, 01 Eylül 2022 saat 14:00 olan Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi İhalesi’nin İhale Kapanış tarihi 08 Eylül 2022 saat 14:00 olarak değiştirilmiştir.