Zeyilname: Third party – Kasko Sigortaları’ ile ‘Yangın ve Kaza Sigortaları İhalesi

Zeyilname: Third party – Kasko Sigortaları’ ile ‘Yangın ve Kaza Sigortaları İhalesi

Araç Sigortaları İdari ve Teknik Şartnamesi

1.Madde

İhaleye teklif verecek olan Sigorta Şirketlerinin ödenmiş sermayeleri asgari 2,000,000.- TL olmalıdır ve  ödenmiş sermaye onay belgesini  teklife eklenmelidir. YERİNE

İhaleye teklif verecek olan Sigorta Şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin 60/2010 sayılı Yasaya uygun olması gerekli olup, işbu belgeler teklifle birlikte sunulmalıdır.

2.Madde .

Zorunlu 3. Şahıs Motorlu Araç Sigortası için verilecek teklifler 75,000.00 TL mal ve 5,000,000.00 Euro azami bedeni hasarını kapsayacak şekilde olmalıdır. YERİNE

Zorunlu 3. Şahıs Motorlu Araç Sigortası için verilecek teklifler 150,000.00 TL mal ve 5,000,000.00 TL azami bedeni hasarını kapsayacak şekilde olmalıdır.

Yangın ve Kaza Sigortaları İdari ve Teknik Şartnamesi

4.Madde

İhaleye teklif verecek olan Sigorta Şirketlerinin ödenmiş sermayeleri asgari 2,000,000.- TL olmalıdır ve  ödenmiş sermaye onay belgesini  teklife eklenmelidir. YERİNE

İhaleye teklif verecek olan Sigorta Şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin 60/2010 sayılı Yasaya uygun olması gerekli olup, işbu belgeler teklifle birlikte sunulmalıdır.

20.Madde

Sigorta Şirketleri 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası ve Tüzüğünde ön görülen tüm sorumluluk ve zorunluluklarına uymakla mükelleftir. Sigorta Şirketleri tekliflerinin ekine ilgili sigorta sınıflarında faaliyette bulunabileceklerine dair Sigorta Yöneticisi tarafından verilmiş ruhsat belgelernin kopyalarını ve 2018 yılına ait sigortacılık Lisans belgesinin kopyalarını koymaları zorunludur. YERİNE

Sigorta Şirketleri 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası ve Tüzüğünde ön görülen tüm sorumluluk ve zorunluluklarına uymakla mükelleftir. Sigorta Şirketleri tekliflerinin ekine ilgili sigorta sınıflarında faaliyette bulunabileceklerine dair Sigorta Yöneticisi tarafından verilmiş ruhsat belgelernin kopyalarını ve 2020 yılına ait sigortacılık Lisans belgesinin kopyalarını koymaları zorunludur.