Zeyilname : Yangın ve Kaza Sigortaları ile Third Party Sigorta İhalesi

Zeyilname : Yangın ve Kaza Sigortaları ile Third Party Sigorta İhalesi

ZEYİLNAME

Hizmet Alımı Genel Şartname

Kısım 1.

İhalenin Konusu ve Teklif Vermeye İlişkin Hususlar

2. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

c. Third- Party Ve Kasko Sigorta Miktarı : 170,000 TL

d. Yangın ve Kaza Sigorta Miktarı , maddeleri

2. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

c. Third- Party Sigorta Keşif Miktarı : 185,000 TL

d. Yangın ve Kaza Sigortası Keşif Miktarı , şeklinde değiştirilmiştir.

Araç Sigortaları

İdari ve Teknik Şartname

Genel Şartlar

3. Madde

18/12/2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış olan 44/2018 sayılı Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik)Yasası 4’üncü maddesine göre 150,000.00TL. Maddi hasar mal ve 8,000,000,00 TL Üçüncü kişilere karşı ölüm veya yaralanmaları kapsayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca yolcu taşıyan araçlarda Üçüncü kişilere karşı ölüm veya yaralanma teminatı  15,000,000.00 TL’ye kadar kapsayacak şekilde olmalıdır. Maddesi

18/12/2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış olan 44/2018 sayılı Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik)Yasası 4’üncü maddesine göre 300,000.00TL. Maddi hasar mal ve 8,000,000,00 TL Üçüncü kişilere karşı ölüm veya yaralanmaları kapsayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca yolcu taşıyan araçlarda Üçüncü kişilere karşı ölüm veya yaralanma teminatı  15,000,000.00 TL’ye kadar kapsayacak şekilde olmalıdır. Şeklinde değiştirilmiştir.