ZEYİLNAME: Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

ZEYİLNAME: Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi Genel Şartnamesi

31.7.1. Bu ihalede ekonomik ve mali durum kriterinin toplam değerlendirme içerisindeki ağırlık % 10’dur. Bu kriter iki alt kriterden oluşmaktadır.  Ciro miktarı alt kriterin ağırlığı % 40 ve Kar/Zarar alt kriterinin ağırlığı % 60’dır.

Şeklinde düzeltilmiştir.