Zeyilname: Yönetim Bilgi Sistemi ve Bakım Hizmeti Projesi İhalesi

Zeyilname: Yönetim Bilgi Sistemi ve Bakım Hizmeti Projesi İhalesi

İhale Sözleşmesi’nin 11.7. maddesi

Yüklenici,Bakım/Destek süresi içerisinde İdarenin talep ettiği işler, zamanında tamamlayamazsa hakedişinin erteleneceğini kabul eder. Bu durumda yükleniciye herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaz.

12.1. Maddesi

Kati Teminat Miktarı Türk Lirası cinsinden, sözleşme bedelinin %5’i kadar olup, dolar ($) para birimi cinsinden sözleşme tarihindeki, KKTC Merkez Bankası Döviz satış kuruna göre hesaplanacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.