Zeyilname2: Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi

Zeyilname2: Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi İhalesi

‘Taşkınköy Mevkiinde Bulunan Menholden Organize Sanayi Bölgesine Takviye İçme Suyu Sağlanması İçin Bağlantı Projesi’ İhale Genel Şartnamesi’nde aşağıdaki husus değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

  1. Genel Şartnamenin 10.maddesi “Bu İhalede katalog ve/veya broşür,tanıtım materyali istenmektedir.” ibaresi “Bu İhalede katalog ve/veya broşür,tanıtım materyali istenmemektedir.” olarak değiştirilir.

Taşkınköy Mevkiinde Bulunan Menholden Organize Sanayi Bölgesine Takviye İçme Suyu Sağlanması İçin Bağlantı Projesi İhalesi, Özel Teknik Şartname, Sayfa 18 “İçme suyu için Yollarda yapılacak Kazı Dolgu ve Tamirat İşleri Özel Teknik Şartnamesi” Madde 4 ve Teklif Formu ,No 2.1,No 4.2 ,No 4.3’de aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

  1. Özel Teknik Şartname, Sayfa 18 “İçme suyu için Yollarda yapılacak Kazı Dolgu ve Tamirat İşleri Özel Teknik Şartnamesi” Madde 4 ,

‘Kontrolün uygun gördüğü yerlerde boru döşeme için hendek kazısı yapılmayacak ve borular köstebekle yol geçişi yapılarak içerisinden döşenecektir.Köstebekle yol geçişi yapıldıktan sonra,öncelikle kanal içerisinden PVC klavuz boru geçirilecek ve PVC Klavuz boru içerisinden ise HDPE içme suyu borusu döşenecektir.’ İbaresi,

Kontrolün uygun gördüğü yerlerde boru döşeme için hendek kazısı yapılmayacak ve borular köstebekle yol geçişi yapılarak içerisinden döşenecektir.Köstebekle yol geçişi yapıldıktan sonra, içerisinden 160mm HDPE içme suyu borusu döşenecektir.olarak değiştirilir.

  • Teklif Formu No 2.1’de ‘Her türlü zeminde köstebek ile 200mm çapında kazı yapılması kazıdan çıkan malzemenin kamyona yüklenerek 10 km uzağa atılması.’ ibaresi ‘Her türlü zeminde köstebek ile 160mm çapında kazı yapılması kazıdan çıkan malzemenin kamyona yüklenerek 10 km uzağa atılması. olarak değiştirilir.
  • Teklif Formu No 4.2’de ‘200mm çapında PVC boru   PN 6 (köstebek ile geçiş yapılacak olan yerin içerisinden geçirilecektir.)’ ibaresi iptal edilmiş olup bu maddeye teklif verilmeyecektir.
  • Teklif Formu No 4.3’de ‘160mm çapında HDPE boru   PN 10 (köstebek ile geçiş yapılacak olan yerden geçirilecek olan 200mm PVC klavuz Boru içerisinden döşenecekdir.)’ ibaresi ‘160mm çapında HDPE boru  PN 10 (köstebek ile geçiş yapılacak olan yerden döşenecektir.)’ olarak değiştirilir.