Zeyilname2 : Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi

Zeyilname2 : Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve Otomatik Kollu Bariyer Sistemi Alım İhalesi

İhale Teknik Şartnamesi;

1-KIOSK Kabin Özellikleri

d. Kabin giriş beslemesi arkadan olmalı ve 220-250 volt 50 Hz şehir şebekesine uyumlu olmalıdır.

Şeklinde düzeltilmiştir.