Zeyilname2: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

Zeyilname2: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

İhale’nin İdari Şartnamesi’nin 9. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

MADDE   9:

Ödeme şekli, 1 Adet ‘’ Sıfır ‘’ Konteyner Yıkama Aracı  için, teslim süresini takip eden aydan başlayarak 12 (Oniki) eşit taksitte,  ödeme yapılacak olan günün Euro karşılığı TL (Türk lirası) olarak ödenecektir. İdare 12 ay içerisinde (Ödeme yapılacak günkü Euro kur üzerinden türk lirası olarak ) toplam bedeli peşin olarak ödeme hakkına sahiptir. Ancak, ödeme yapılacak ay ve/veya aylarda Euro kuru 7,50 TL ( Yedi Lira Elli kr. ) üzerine çıkarsa Euro kuru 7.50 TL üzerinden hesaplanarak ödeme yapılacaktır.