Zeyilname:Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi İhalesi

Zeyilname:Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi İhalesi

Açık Pazar Projesi II. Etap Bina Projesi İhalesi:

  • İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca ihale 09 Kasım 2017 Perşembe  günü saat 14:00’e kadar uzatılmıştır.
  • 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası 70. madde fıkrası uyarınca;

“2- Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, ihale makamları ve ihale katılımcılarının süreye tabi ve ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.”

  • İhale için dosya alan katılımcıların tekrardan ihale dosyası almasına gerek yoktur.