ZEYİLNAME:Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi

ZEYİLNAME:Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi

Zeyilname No:1

Asmaaltı BölgesiYayalaştırma Projesi İhale Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.

 

  • Sözleşmenin 7.maddesi, fıkra 7.2’de “….gecikilen her iş günü..” ibaresi “…gecikilen her takvim günü” olarak değiştirilir.
  • Sözleşmenin 16.maddesi, fıkra 16.1’de “…10 (on) iş gününden az olamaz..” ibaresi “……10 (on) takvim gününden az olamaz” şeklinde değiştirilir.
  • Sözleşmenin 16.maddesi, fıkra 16.9’da “…30 (on) iş günü boyunca alma hakkına sahiptir..” ibaresi “……30 (on) takvim günü boyunca alma hakkına sahiptir ” şeklinde değiştirilir.
  • Sözleşmenin 16.maddesi, fıkra 16.9’da “…30 (on) iş gününün.” ibaresi “……30 (on) takvim gününün sonunda” şeklinde değiştirilir.