ZEYLİNAME: Açık Hava Reklam Alanları Kiralanması İhalesi

ZEYLİNAME: Açık Hava Reklam Alanları Kiralanması İhalesi

Açık Hava Reklam Alanları Kiralanması İhalesi Teknik ve İdari Şartnamesi 6.2 ve 6.3. maddelerinde yazan “Devlet Planlama Örgütünün açıkladığı hayat pahalılığı uygulanacaktır.” ibaresi “uygulanacak hayat pahalılığı oranı %25’i geçmeyecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca yine Açık Hava Reklam Alanları Kiralanması İhalesi Teknik ve İdari Şartnamesi 6.2 maddesinde yazan ” 2.yıl ödeme planı içerisinde olup toplam rakamın %30’u 365 takvim günün tamamlanmasına müteakip ilk iş günü ödenecektir” ibaresi ” 2.yıl ödeme planı içerisinde olup toplam rakamın %30’u 365 takvim günün tamamlanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde ödenecektir.” ve 6.3 maddesinde yazan “3.yıl yapılacak olan ödeme sözleşmenin imza tarihinden 730 takvim günü sonra başlayacak olup oluşacak toplam rakamın %30’u 730 takvim günün tamamlanmasına müteakip ilk iş günü ödenecektir. ” ibaresi ” 3.yıl yapılacak olan ödeme sözleşmenin imza tarihinden 730 takvim günü sonra başlayacak olup oluşacak toplam rakamın %30’u 730 takvim günün tamamlanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde ödenecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.